Nehemjáš 9,6-31

Kazatel:

Boží shovívavost a příznivý záměr!

Nehemjáš 9,6-31