Nehemjáš 9,5-15 Část II

Kazatel:

Boží sliby a věrnost!

Nehemjáš 9,5-15 Část II