Nehemjáš 9,32 - 10,1

Kazatel:

Bůh je stále věrný v každé generaci!

Nehemjáš 9,32 - 10,1