Nehemjáš 6,1-19

Kazatel:

Zralost v křesťanském životě je dosažené skrze mnoha pokušení a útoků!

Nehemjáš 6,1-19