Nehemjáš 1,1-11

Kazatel:

Modli se k Bohu, který je všemohoucí a zároveň nejbližší přítel!

Nehemjáš 1,1-11