Nehemjáš 10,36-37

Kazatel:

Život jako Boží dítě podle příkladu Ježíše!

Nehemjáš 10,36-37