Nehemjáš 10,33-40

Kazatel:

Budování Božího království a církve!

Nehemjáš 10,33-40