Milující starší - Tt 1,6

Jediný verš nám může o starších prozradit skutečně hodně. Ale nejenom o nich. Boží slovo totiž říká, že to, co platí o starších, má být standardem, normou pro každého učedníka Pána Ježíše Krista. Ukážeme si tedy, co náš text říká o starších, co říká o rodině a také co říká o nás samotných.

Milující starší - Tt 1,6