Lukáš 6,46-49

Kazatel:

Jsi připravený na bouřku?

Lukáš 6,46-49
Download: Audio icon Lukáš 6,46-49