Lukáš 5,1-11

Kazatel:

Rybáři a Mistr rybář!

Lukáš 5,1-11
Download: Audio icon Lukáš 5,1-11