Lukáš 4,40-44

Kazatel:

Moc Božího slova!

Lukáš 4,40-44
Download: Audio icon Lukáš 4,40-44