Lukáš 4,16-30

Kazatel:

Zůstaň věrný Bohu!

Lukáš 4,16-30
Download: Audio icon Lukáš 4,16-30