Lukáš 4,14-22

Kazatel:

Uvítej Mesiáše, který přišel, aby nás osvobodil od hříchu!

Lukáš 4,14-22
Download: Audio icon Lukáš 4,14-22