Lukáš 4,1-13 Část II

Kazatel:

Důvěra v Bohu při pokušení!

Lukáš 4,1-13 Část II