Lukáš 2,29-35

Kazatel:

Pohled na Ježíše Krista odhaluje stav srdce!

Lukáš 2,29-35
Download: Audio icon Lukáš 2,29-35