Lukáš 2,22-35

Kazatel:

Simeon a příchod Spasitele

Lukáš 2,22-35
Download: Audio icon Lukáš 2,22-35