Lukáš 17,3-10

Kazatel:

Opravdové odpuštění

Lukáš 17,3-10
Download: Audio icon Lukáš 17,3-10