Lukáš 1,68-80

Kazatel:

Světlo do světa temnoty!

Lukáš 1,68-80
Download: Audio icon Lukáš 1,68-80