Lukáš 1,13-25

Kazatel:

Důvěra nebo nedůvěra - to je otázka!

Lukáš 1,13-25
Download: Audio icon Lukáš 1,13-25