Konference biblického poradenství

Přinášení

naděje

nevěřícím

24.-27.7.2019

Přihlášky nepřijímáme kvůli naplnění kapacity. 

Tento kurz je studijní a rekreační příležitostí pro svobodné lidi, manželské páry nebo celou rodinu.  V rámci kurzu proběhne 26 vyučovacích hodin, na kterých probereme aplikaci biblických principů a metod při poradenství lidem, kteří nejsou věřící, ale hledají pomoc, když čelí problémům. Bude probráno, jak pomáhat člověku navázat vztah s Bohem a růst ve víře. Během přednášek bude zajištěn speciální program pro děti (2-12 let).Zveme všechny, kteří chtějí rozvíjet své poradenské schopnosti, aby mohli laskavě a moudře sloužit lidem při poradenství Božím Slovem.

Kde: Hotel Černá Bouda, Černá Hora 171, 54225 Janské Lázně   Tel. 420 773 772 171   www.cerna-bouda.cz

KdyKonference začne registrací ve středu (24.7.2019) od 15:00 do 17:00 hod. Večeře se podává od 17:00 do 18:00 hod. Konference končí obědem v sobotu odpoledne (27.7.2019). 

Kdo přináší: Dr. George Scipione je bývalým ředitelem Institutu biblického poradenství na Reformovaném presbyterním teologickém semináři v Pittsburghu, Pensylvánie, kde i vyučoval pastorační teologii deset let.  Je zakladatelem a bývalým ředitelem Institutu biblického poradenství a učednictví v San Diegu v Kalifornii (1982 – 2006). V letech 1982 až 2006 vyučoval praktickou teologii na Westminsterském semináři v Kalifornii. Již 44 let slouží jako kazatel v Ortodoxní presbyterní církvi.  Jeho žena Eileen Scipione založila středisko pro ženy, které hledají pomoc při těhotenství.  Radí ženám již 31 let. Všechny přednášky budou překládány z angličtiny do češtiny.

Informace:

Další informace můžete získat na tel. čísle: 721 926 683 (Jerry a Marilyn Farníkovi, Entrust4) nebo e-mail: jmfarnik@gmail.com

Cena:

Dospělí - 1260 Kč

Děti (11-15) - 960 Kč

Děti (3-10) - 825 Kč

Děti (0-2) - Zdarma  *Bez nároku na postel a jídlo.

Cena zahrnuje pobyt v hotelu (3 noci) s plnou penzí a výuku. 

Parkování u hotelu je omezeno a stojí 100 Kč/den. Je potřeba se s námi domluvit k získání parkovacího místa a povolení KRNAP.

Podle domluvy zařídíme odvoz z/do Janských Lázní.

Jak se přihlásit:

Je možné se přihlásit na webové stránce www.reformovanacirkev.cz nebo

přihlášku zašlete do 21.6.2019 na adresu: jmfarnik@gmail.com

Zároveň prosím uhraďte celkovou částku na účet hotelu: Fio Banka č.ú. 2901330639/2010

Ve zprávě pro příjemce musí být uvedeno jméno a příjmení účastníka konference a Biblické poradenství 24. – 27.7.2019. Jako variabilní symbol uveďte č. 247 a jako specifický symbol datum narození ve tvaru, jaký jste uvedli na přihlášce. Přihláška je platná jen se zaplacenou částkou. Přihlášky přijímáme pouze do naplnění kapacity.  

Rozvrh konference:

Středa, 24. července  19:00 – 21:15

  • Je možné radit nevěřícím?
  • Život poradce v moci evangelia
  • Poradenství v realitě evangelia

 

      Čtvrtek, 25. července  8:30 – 12:30 

 

  • Pomoc nevěřícím uprostřed problémů
  • Konkrétní příklad poradenství
  • Hlásání evangelia: Boží plán spasení
  • Jak vysvětlit evangelium
  • Pomoc lidem, kteří hledají Boha

     

     Odpolední seminář pro ženy: Poradenství ženě s nevěřícím manželem

     

     18:45-21:00

  • Pomoc zatrvzelým posměvačům
  • Otázka: Jak mohu vědět, že Bůh existuje?
  • Otázka: Je Bible spolehlivá?

 

Pátek, 26. července  8:30 – 12:30 

 

  • Otázka: Není církev plná pokrytců?
  • Otázka: Proč Bůh dovoluje zlo a utrpení?
  • Konkrétní příklad poradenství
  • Pomoc novým věřícím: Role Kristova díla ve víře a životě 
  • Proč je třeba místní sbor

      

     Odpolední seminář pro ženy: Poradenství mladým lidem, kteří ze sboru odešli

     

     18:45-21:00

  • Proces proměny k podobě Krista (posvěcení)
  • Posvěcení a specifické poradenské problémy
  • Konkrétní příklad poradenství

 

 Sobota, 27. července  8:30 – 13:00

  • Jak Kristus pracuje skrze církev
  • Učednictví v místním sboru
  • Duchovní dary a služba nevěřícím
  • Církev jako Boží rodina, sůl a světlo
  • Potřeba naděje 

 

 

 

Napište své telefonní číslo, na němž Vás můžeme zastihnout a informovat Vás v případě, že dojde k nějakým změnám.
Napište jména a datumy narození rodinných příslušníků, kteří se spolu s Vámi zúčastní konference.