Konference biblického poradenství

Poradenství

rodičům

a

dětem

Konference je

o rok odložena

na léto 2021

(a to pravděpodobě

na termín 21.-24.7.2021).

 

 

Napište své telefonní číslo, na němž Vás můžeme zastihnout a informovat Vás v případě, že dojde k nějakým změnám.
Napište jména a datumy narození rodinných příslušníků, kteří se spolu s Vámi zúčastní konference.