Koloským 3,5-11

Kazatel:

Žijte svůj život oblečeni podle Božího obrazu!

Koloským 3,5-11