Koloským 3,22-25

Kazatel:

Povinnosti při práci

Koloským 3,22-25