Koloským 2,9-15

Kazatel:

Kdo jsme jako lidé a kým jsme v Kristu

Koloským 2,9-15