Koloským 2,1-7

Kazatel:

Žijte úplně v Kristu!

Koloským 2,1-7
Download: Audio icon Koloským 2,1-7