Koloským 1,9-14

Kazatel:

Přijďte ke světlu a buďte si jisti, že máte v Kristu odpuštění hříchů!

Koloským 1,9-14