Koloským 1,9-12

Kazatel:

Buďte oddani v konání dobrých skutků!

Koloským 1,9-12