Koloským 1,15-20

Kazatel:

Stvořte se novým stvořením v Kristu!

Koloským 1,15-20