Koloským 1,10-12

Kazatel:

Růst v poznání Boha

Koloským 1,10-12