Koloským 1,1-8

Kazatel:

Zakládání křesťanského sboru včera a dnes!

Koloským 1,1-8
Download: Audio icon Koloským 1,1-8