Koloským 1,1-10

Kazatel:

Usilujte o moudrost a pochopení Boží vůle!

Koloským 1,1-10