Galatským 1,3-5

Vysvobození z tohoto zlého věku   

Galatským 1,3-5