English Camp 2013 (#6)

Kazatel:

"If It Feels Good, Do It"

(„Pokud to tak cítíš, tak to udělej")

English Camp 2013 (#6)