Efezským 6,13-14

Kazatel:

Stůj a oblecte Boží zbroj!

Efezským 6,13-14