Efezským 5,6-14

Kazatel:

Choď jako dítě světla!

Efezským 5,6-14