Efezským 5,15-20

Kazatel:

Choď jako moudré dítě!

Efezským 5,15-20