Efezským 4,7-10

Kazatel:

Obdarování ke službě!

Efezským 4,7-10