Efezským 4,28-32

Kazatel:

 Laskavé chování a komunikace!

Efezským 4,28-32