Efezským 4,25-32

Kazatel:

V novém roce otevři své srdce skutečné změně v Kristu Ježíši!

Efezským 4, 25-32