Efezským 4,11-16 Část II

Kazatel:

Staň se zralým křesťanem, který rozeznává mezi pravdou a bludy!

Efezským 4,11-16 Část II