Efezským 4,11-16 Část I

Kazatel:

Buď vděčný za Boží milostivé dáry pro církev!

Efezským 4,11-16 Část I