Efezským 4,1-6 Část II

Kazatel:

Výzva k jednotě!

Efezským 4,1-6 Část II