Efezským 4,1-6 Část I

Kazatel:

Dělej Bohu čest svým životem!

Efezským 4,1-6 Část I