Efezským 3,14-21

Kazatel:

Modli se duchovní růst dalších bratrů a sester v Kristu!

Efezským 3,14-21