Efezským 3,1-6

Kazatel:

Ježíš je svrchovaný Pán!

Efezským 3,1-6
Download: Audio icon Efezským 3,1-6