Efezským 2,8-10

Kazatel:

Spasení jen skrze víru v Ježíše Krista!

Efezským 2,8-10