Efezským 2,14-18

Kazatel:

Kristův pokoj odstraňuje nepřátelství!

Efezským 2,14-18