Efezským 2,1-4

Kazatel:

Duchovně mrtvý člověk potřebuje Boží milost!

Efezským 2,1-4
Download: Audio icon Efezským 2,1-4