Efezským 1,4-10

Kazatel:

Vykoupení a adopce do Boží rodiny

Efezským 1,4-10