Efezským 1,3-14

Kazatel:

Rozsah Božího spasitelného díla

Efezským 1,3-14