Efezským 1,1-6

Kazatel:

Boží láskavé vyvolení vede ke svatosti

Efezským 1,1-6
Download: Audio icon Efezským 1,1-6